Groupement des Amis du Rail asbl

 

 

 

LUXEMBOURG - BLANKENBERGE EXPRESS 2016

 

 

 

Verkehrstage - Jours de circulation - Traffic days - Fuerdeeg

Wegen Streckensperrung (Bauarbeiten) der Bahnstrecke Arlon-Brüssel wird der Blankenberge-Express vom 21.08.2016 nicht verkehren.

Du à la fermeture (travaux) de la ligne ferroviaire Arlon-Bruxelles, le Blankenberge-Express du 21.08.2016 est supprimé.

Due to an interruption of the railway line Arlon-Brussels the Blankenberge-Express 21.08.2016 is canceled.

Wëll d'Eisenbunnsstreck (Bauaarbechten) Arel-Bréissel gespaart ass gëtt den Blankenberge-Express vum 21.08.2006 net gefuer.

  

Juli - Juillet - July

-

-

-

17

24

31

August - Août - August

07

14

-

-

28

 

 

detaillierter Fahrplan / horaire détaillé / detailled timetable / detailléirten Fuerplang